en ro

Despre noi

BANII TĂI ÎN SĂNĂTATE este un proiect dezvoltat din dorința de a aduce mai multă transparență în modul de cheltuire a banilor publici din Sănătate, pornind de la deciziile Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și continuând cu toți actorii din sistemul public și privat care gestionează fonduri publice.

Acesta este un instrument util, care îți permite să vizualizezi date agregate despre tipul și spectrul de servicii medicale contractate, despre volumul și despre modalitatea de plată pentru serviciile medicale contractate de CNAM cu prestatorii de servicii medicale.

Aici mai găsești informație agregată despre rapoarte financiare ale prestatorilor de servicii medicale, separate pe tipul de finanțare și anume: FAOAM (Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală), bugetul de stat și bugetele locale.

BANII TĂI ÎN SĂNĂTATE a fost creat în cadrul proiectului „Monitorizarea repartizării și utilizării banilor din cadrul Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală din Moldova”, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar a Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.

 

Extras din Art 12 și Art.13 din Legea nr.1585 din  27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală:

-          Compania Naţională de Asigurări în Medicină este obligată să publice pe pagina sa web oficială, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale), informația privind numărul și data contractului încheiat cu prestatorul de servicii medicale, privind spectrul și tipul serviciilor medicale contractate, precum și cea referitoare la volumul și modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate;

 -          Prestatorii de servicii medicale, indiferent de tipul de proprietate şi formă juridică de organizare, sunt obligați să publice pe pagina sa web oficială, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale), informația privind numărul și data contractului încheiat cu asigurătorul, privind spectrul și tipul serviciilor medicale contractate, precum și cea referitoare la volumul și modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate.


2023 Center Pas