en ro
IMSP Spitalul Raional Ialoveni
  • Nivelul institutiei: Raional
  • Nr. Contractului: 05-08/323
  • Data semnarii contractului: 29.12.2017
  • Tip de asistenta contractuala: Asistenta medicala spitaliceasca ; Asistenta medicilor specialisti de profil ;
2018
2019
2020
2021
2022

Profil Numărul persoanelor asigurate înregistrate Numărul persoanelor (asigurate și neasigurate) înregistrate Numărul de cazuri tratate/vizite/servicii/zi-pat/ședințe etc. ICM estimativ Metodele de plată Suma (lei)
Tarif per capita (lei) Bonificație pentru indicatori de performanță (lei) Tarif per caz tratat (lei) Tarif per vizită (lei) Buget global (lei) Tarif per ședință (lei) Plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat (lei) Zi-pat (lei) Alte (lei) Alte (lei)
ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ
1. Per capita
1.1. AMP per capita de la 0 la 5 ani 1996,00 471,64 941393,44
1.2. AMP per capita de la 5 până la 50 ani 21773,00 277,44 6040701,12
1.3. AMP per capita de la 50 ani și peste 11161,00 416,16 4644761,76
TOTAL
1.4 Pe capita: Activitățile specifice Centrelor de Sănătate de nivel raional/Asociațiilor Medicale Teritoriale
AMP activități specifice CS raionale/AMT 67479,00 10,00 674790,00
TOTAL
2. Bonificația pentru indicatorii de performanță
AMP bonificația pentru indicatorii de performanță 2113193,00
TOTAL
3. Acoperirea prevederilor pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016
AMP pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837
TOTAL
5. Alte
AMP alte
TOTAL
Acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
1. Suma destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
AMP acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
TOTAL
Total Număr
ÎNGRIJIRI MEDICALE COMUNITARE ȘI LA DOMICILIU
ÎMCD per vizită 204,00 137,25 27999,00
1. Per vizită
TOTAL
2. Buget global Centre de sănătate prietenoase tinerilor
Centre de sănătate prietenoase tinerilor 657000,00
TOTAL
3. Buget global Centre comunitare de sănătate mintală
Centre comunitare de sănătate mintală 614200,00
TOTAL
4. Alte
AMÎP alte
TOTAL

2022 Center Pas