en ro
IMSP Centrul de Sănătate Costeşti (Rîşcani)
  • Nivelul institutiei: Raional
  • Nr. Contractului: 05-08/6
  • Data semnarii contractului: 29.12.2017
  • Tip de asistenta contractuala: Asistenta medicala primara ;
2018
2019
2020

Profil Numărul persoanelor asigurate înregistrate Numărul persoanelor (asigurate și neasigurate) înregistrate Numărul de cazuri tratate/vizite/servicii/zi-pat/ședințe etc. ICM estimativ Metodele de plată Suma (lei)
Tarif per capita (lei) Bonificație pentru indicatori de performanță (lei) Tarif per caz tratat (lei) Tarif per vizită (lei) Buget global (lei) Tarif per ședință (lei) Plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat (lei) Zi-pat (lei) Alte (lei) Alte (lei)
ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ
1. Per capita
1.1. AMP per capita de la 0 la 5 ani 238.00 471.64 112250.32
1.2. AMP per capita de la 5 până la 50 ani 3276.00 277.44 908893.44
1.3. AMP per capita de la 50 ani și peste 2037.00 416.16 847717.92
TOTAL 5551.00 1868861.68
1.4 Pe capita: Activitățile specifice Centrelor de Sănătate de nivel raional/Asociațiilor Medicale Teritoriale
AMP activități specifice CS raionale/AMT
TOTAL
2. Bonificația pentru indicatorii de performanță
AMP bonificația pentru indicatorii de performanță 335824.00
TOTAL 335824.00
3. Acoperirea prevederilor pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016
AMP pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837
TOTAL
5. Alte
AMP alte
TOTAL
Acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
1. Suma destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
AMP acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
TOTAL
Total Număr

2020 Center Pas