en ro
IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia
  • Nivelul institutiei: Raional
  • Nr. Contractului: 05-08/165
  • Data semnarii contractului: 29.12.2017
  • Tip de asistenta contractuala: Asistenta medicala primara ; Ingrijiri medicale la domiciliu ;
2018
2019
2020
2021
2022

Profil Numărul persoanelor asigurate înregistrate Numărul persoanelor (asigurate și neasigurate) înregistrate Numărul de cazuri tratate/vizite/servicii/zi-pat/ședințe etc. ICM estimativ Metodele de plată Suma (lei)
Tarif per capita (lei) Bonificație pentru indicatori de performanță (lei) Tarif per caz tratat (lei) Tarif per vizită (lei) Buget global (lei) Tarif per ședință (lei) Plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat (lei) Zi-pat (lei) Alte (lei) Alte (lei)
ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ
1. Per capita
1.1. AMP per capita de la 0 la 5 ani 1898,00 471,64 895172,72
1.2. AMP per capita de la 5 până la 50 ani 23556,00 277,44 6535376,64
1.3. AMP per capita de la 50 ani și peste 14101,00 416,16 5868272,16
TOTAL
1.4 Pe capita: Activitățile specifice Centrelor de Sănătate de nivel raional/Asociațiilor Medicale Teritoriale
AMP activități specifice CS raionale/AMT 51048,00 10,00 510480,00
TOTAL
2. Bonificația pentru indicatorii de performanță
AMP bonificația pentru indicatorii de performanță 2392996,00
TOTAL
3. Acoperirea prevederilor pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016
AMP pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837
TOTAL
5. Alte
AMP alte
TOTAL
Acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
1. Suma destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
AMP acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
TOTAL
Total Număr
ÎNGRIJIRI MEDICALE COMUNITARE ȘI LA DOMICILIU
ÎMCD per vizită 262,00 137,25 35959,50
1. Per vizită
TOTAL
2. Buget global Centre de sănătate prietenoase tinerilor
Centre de sănătate prietenoase tinerilor 491500
TOTAL
3. Buget global Centre comunitare de sănătate mintală
Centre comunitare de sănătate mintală 999300,00
TOTAL
4. Alte
AMÎP alte
TOTAL

2022 Center Pas