en ro
IMSP Asociaţia Medicală Teritorială "Centru"
  • Nivelul institutiei: Municipal
  • Nr. Contractului: 05-08/314
  • Data semnarii contractului: 29.12.2017
  • Tip de asistenta contractuala: Servicii medicale de inalta performanta ; Ingrijiri medicale la domiciliu ; Asistenta medicilor specialisti de profil ; Asistenta medicala primara ;
2018
2019
2020
2021
2022

Profil Numărul persoanelor asigurate înregistrate Numărul persoanelor (asigurate și neasigurate) înregistrate Numărul de cazuri tratate/vizite/servicii/zi-pat/ședințe etc. ICM estimativ Metodele de plată Suma (lei)
Tarif per capita (lei) Bonificație pentru indicatori de performanță (lei) Tarif per caz tratat (lei) Tarif per vizită (lei) Buget global (lei) Tarif per ședință (lei) Plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat (lei) Zi-pat (lei) Alte (lei) Alte (lei)
ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ
1. Per capita
1.1. AMP per capita de la 0 la 5 ani 60066,00 471,64 2860968,24
1.2. AMP per capita de la 5 până la 50 ani 71594,00 277,44 19863039,36
1.3. AMP per capita de la 50 ani și peste 30319,00 416,16 12617555,04
TOTAL
1.4 Pe capita: Activitățile specifice Centrelor de Sănătate de nivel raional/Asociațiilor Medicale Teritoriale
AMP activități specifice CS raionale/AMT 156428 10 1564280,00
TOTAL
2. Bonificația pentru indicatorii de performanță
AMP bonificația pentru indicatorii de performanță 6532507,00
TOTAL
3. Acoperirea prevederilor pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016
AMP pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837
TOTAL
5. Alte
AMP alte
TOTAL
Acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
1. Suma destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
AMP acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți 911417,50
TOTAL
Total Număr
ÎNGRIJIRI MEDICALE COMUNITARE ȘI LA DOMICILIU
ÎMCD per vizită
1. Per vizită
TOTAL
2. Buget global Centre de sănătate prietenoase tinerilor
Centre de sănătate prietenoase tinerilor 796000
TOTAL
3. Buget global Centre comunitare de sănătate mintală
Centre comunitare de sănătate mintală 1280000
TOTAL
4. Alte
AMÎP alte
TOTAL
ASISTENȚA MEDICALĂ SPECIALIZATĂ DE AMBULATOR
1. Per capita
Asistența Medicală a Specialiștilor de Profil
AMSP per capita 94405,00 129 12178245
TOTAL
2. Per caz tratat
AMSP per caz tratat
TOTAL 955501
3. Per vizită
AMSP per vizită
TOTAL
4. Buget global
AMSP buget global
TOTAL 434238
5. Per ședință
AMSP per ședință
TOTAL
6. Plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat
AMSP plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat
TOTAL
7. Alte
AMSP alte
TOTAL
Total Număr
Asistența Medicală Stomatologică
1. Per capita
AMSt per capita
TOTAL
2. Buget global
AMSt buget global
TOTAL
3. Alte
AMSt alte
TOTAL
Total număr
Acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
1. Suma destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
AMSA/AMSt acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
TOTAL
Alte AMSA
1. Alte
AMSA alte
TOTAL
Total număr
SERVICII MEDICALE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
1. Per serviciu
SMÎP per serviciu
TOTAL 516900
2. Alte
AMÎP alte
TOTAL

2022 Center Pas