en ro
IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
  • Nivelul institutiei: Republican
  • Nr. Contractului: 05-08/372
  • Data semnarii contractului: 29.12.2017
  • Tip de asistenta contractuala: Servicii medicale de inalta performanta ;
2018
2019
2020
2021
2022

Profil Numărul persoanelor asigurate înregistrate Numărul persoanelor (asigurate și neasigurate) înregistrate Numărul de cazuri tratate/vizite/servicii/zi-pat/ședințe etc. ICM estimativ Metodele de plată Suma (lei)
Tarif per capita (lei) Bonificație pentru indicatori de performanță (lei) Tarif per caz tratat (lei) Tarif per vizită (lei) Buget global (lei) Tarif per ședință (lei) Plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat (lei) Zi-pat (lei) Alte (lei) Alte (lei)
SERVICII MEDICALE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
1. Per serviciu
SMÎP per serviciu
TOTAL 65429190
2. Alte
AMÎP alte
TOTAL 10272452

2022 Center Pas