en ro
IMSP Asociaţia Medicală Teritorială "Ciocana"
  • Nivelul institutiei: Municipal
  • Nr. Contractului: 05-08/313
  • Data semnarii contractului: 29.12.2017
  • Tip de asistenta contractuala: Asistenta medicala primara ; Servicii medicale de inalta performanta ; Ingrijiri medicale la domiciliu ; Asistenta medicilor specialisti de profil ;
2018
2019
2020
2021
2022

Profil Numărul persoanelor asigurate înregistrate Numărul persoanelor (asigurate și neasigurate) înregistrate Numărul de cazuri tratate/vizite/servicii/zi-pat/ședințe etc. ICM estimativ Metodele de plată Suma (lei)
Tarif per capita (lei) Bonificație pentru indicatori de performanță (lei) Tarif per caz tratat (lei) Tarif per vizită (lei) Buget global (lei) Tarif per ședință (lei) Plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat (lei) Zi-pat (lei) Alte (lei) Alte (lei)
ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ
1. Per capita
1.1. AMP per capita de la 0 la 5 ani 6070,00 471,64 2862854,80
1.2. AMP per capita de la 5 până la 50 ani 58284,00 277,44 16170312,96
1.3. AMP per capita de la 50 ani și peste 25096,00 416,16 10443951,36
TOTAL
1.4 Pe capita: Activitățile specifice Centrelor de Sănătate de nivel raional/Asociațiilor Medicale Teritoriale
AMP activități specifice CS raionale/AMT 135619,00 10,00 13561290,00
TOTAL
2. Bonificația pentru indicatorii de performanță
AMP bonificația pentru indicatorii de performanță 5411541,00
TOTAL
3. Acoperirea prevederilor pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016
AMP pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837
TOTAL
5. Alte
AMP alte
TOTAL
Acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
1. Suma destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
AMP acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți 576844,00
TOTAL
Total Număr
ÎNGRIJIRI MEDICALE COMUNITARE ȘI LA DOMICILIU
ÎMCD per vizită 2243,00 137,25 307851,75
1. Per vizită
TOTAL
2. Buget global Centre de sănătate prietenoase tinerilor
Centre de sănătate prietenoase tinerilor 888800,00
TOTAL
3. Buget global Centre comunitare de sănătate mintală
Centre comunitare de sănătate mintală 932000,00
TOTAL
4. Alte
AMÎP alte
TOTAL
ASISTENȚA MEDICALĂ SPECIALIZATĂ DE AMBULATOR
1. Per capita
Asistența Medicală a Specialiștilor de Profil
AMSP per capita 79911,00 129,00 10308519,00
TOTAL
2. Per caz tratat
AMSP per caz tratat
TOTAL
3. Per vizită
AMSP per vizită
TOTAL
4. Buget global
AMSP buget global
TOTAL 808803,00
5. Per ședință
AMSP per ședință
TOTAL
6. Plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat
AMSP plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat 496569,00
TOTAL
7. Alte
AMSP alte
TOTAL
Total Număr
Asistența Medicală Stomatologică
1. Per capita
AMSt per capita
TOTAL
2. Buget global
AMSt buget global
TOTAL
3. Alte
AMSt alte
TOTAL
Total număr
Acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
1. Suma destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
AMSA/AMSt acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
TOTAL
Alte AMSA
1. Alte
AMSA alte
TOTAL
Total număr
SERVICII MEDICALE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
1. Per serviciu
SMÎP per serviciu
TOTAL 309120,00
2. Alte
AMÎP alte
TOTAL

2022 Center Pas