en ro
IMSP Asociaţia Medicală Teritorială "Buiucani"
  • Nivelul institutiei: Municipal
  • Nr. Contractului: 05-08/312
  • Data semnarii contractului: 29.12.2017
  • Tip de asistenta contractuala: Asistenta medicala primara ; Ingrijiri medicale la domiciliu ; Servicii medicale de inalta performanta ; Asistenta medicilor specialisti de profil ;
2018
2019
2020
2021
2022

Profil Numărul persoanelor asigurate înregistrate Numărul persoanelor (asigurate și neasigurate) înregistrate Numărul de cazuri tratate/vizite/servicii/zi-pat/ședințe etc. ICM estimativ Metodele de plată Suma (lei)
Tarif per capita (lei) Bonificație pentru indicatori de performanță (lei) Tarif per caz tratat (lei) Tarif per vizită (lei) Buget global (lei) Tarif per ședință (lei) Plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat (lei) Zi-pat (lei) Alte (lei) Alte (lei)
ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ
1. Per capita
1.1. AMP per capita de la 0 la 5 ani 7013,00 471,64 3307611,32
1.2. AMP per capita de la 5 până la 50 ani 70190,00 277,44 19473513,60
1.3. AMP per capita de la 50 ani și peste 28896,00 416,16 12025359,36
TOTAL
1.4 Pe capita: Activitățile specifice Centrelor de Sănătate de nivel raional/Asociațiilor Medicale Teritoriale
AMP activități specifice CS raionale/AMT 165210,00 10,00 1652100,00
TOTAL
2. Bonificația pentru indicatorii de performanță
AMP bonificația pentru indicatorii de performanță 6418771,00
TOTAL
3. Acoperirea prevederilor pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837 din 06.07.2016
AMP pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.837
TOTAL
5. Alte
AMP alte
TOTAL
Acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
1. Suma destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
AMP acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
TOTAL
Total Număr
ÎNGRIJIRI MEDICALE COMUNITARE ȘI LA DOMICILIU
ÎMCD per vizită 1810,00 137,25 248422,50
1. Per vizită
TOTAL
2. Buget global Centre de sănătate prietenoase tinerilor
Centre de sănătate prietenoase tinerilor 8651800,00
TOTAL
3. Buget global Centre comunitare de sănătate mintală
Centre comunitare de sănătate mintală 1560700,00
TOTAL
4. Alte
AMÎP alte
TOTAL
ASISTENȚA MEDICALĂ SPECIALIZATĂ DE AMBULATOR
1. Per capita
Asistența Medicală a Specialiștilor de Profil
AMSP per capita 98408,00 129,00 12694632,00
TOTAL
2. Per caz tratat
AMSP per caz tratat
TOTAL
3. Per vizită
AMSP per vizită
TOTAL
4. Buget global
AMSP buget global
TOTAL 996017,00
5. Per ședință
AMSP per ședință
TOTAL
6. Plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat
AMSP plata retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat 508325,00
TOTAL
7. Alte
AMSP alte
TOTAL
Total Număr
Asistența Medicală Stomatologică
1. Per capita
AMSt per capita
TOTAL
2. Buget global
AMSt buget global
TOTAL
3. Alte
AMSt alte
TOTAL
Total număr
Acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
1. Suma destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
AMSA/AMSt acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
TOTAL
Alte AMSA
1. Alte
AMSA alte
TOTAL
Total număr
SERVICII MEDICALE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
1. Per serviciu
SMÎP per serviciu
TOTAL 300000,00
2. Alte
AMÎP alte
TOTAL
ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Finanțare în bază de DRG (CASE-MIX)
1. Per caz tratat - Program general
AMS per caz tratat program general
TOTAL
2. Per caz tratat - Chirurgie de zi
AMS per caz tratat chirurgie de zi
TOTAL
3. per caz tratat - Alte
AMS per caz tratat alte
TOTAL
Finanțare per caz tratat (Cronice)
1. Per caz - Îngrijiri paliative
AMS caz îngrijiri paliative
TOTAL
2. Per caz tratat - Geriatrie
AMS caz tratat geriatrie
TOTAL
3. Per caz tratat - Reabilitate
AMS caz tratat reabilitare
TOTAL
4. per caz tratat - Alte
AMS caz tratat alte
TOTAL
Finanțare per caz tratat
1. Per caz tratat - Transplant de rinichi
AMS caz tratat transplant de rinichi
TOTAL
2. Per caz tratat - Transplant de ficat
AMS caz tratat transplant de ficat
TOTAL
3. Per caz tratat - Transplant de cornee
AMS caz tratat transplant de cornee
TOTAL
4. Per caz tratat - Transplant de scleră
AMS caz tratat transplant de scleră
TOTAL
5. Per caz tratat - Transplant de cornee și scleră
AMS caz tratat transplant de cornee și scleră
TOTAL
6. Per caz tratat - Procedura fertilizare în vitro
AMS caz tratat procedura de fertilizare în vitro
TOTAL
7. Per caz tratat - Alte
AMS caz tratat alte
TOTAL
Finanțare per zi-pat
1. Per zi-pat - Ftiziatrie
AMS zi-pat ftiziatrie
TOTAL
2. Per zi-pat - Îngrijiri paliative
AMS zi-pat îngrijiri paliative
TOTAL
3. Per zi-pat - Alte
AMS zi-pat alte
TOTAL
Finanțare per buget global
1. Asistența spitalicească, în secția internare, pacienților asigurați care nu au fost spitalizați
AMS secția internare
TOTAL
2. Departamentele de medicină urgentă
AMS departamentele de medicină urgentă
TOTAL
3. Unitățile de primire urgentă specializată
AMS unitățile de primire urgentă specializată
TOTAL
4. Unitățile de primire urgentă din spitale
AMS unitățile de primire urgentă din spitale
TOTAL
5. Serviciile de dializă
AMS serviciile de dializă
TOTAL
6. Asistența medicală pe profilul de psihiatrie
AMS profilul de psihiatrie
TOTAL
7. Asistența medicală pe profilul de narcologie
AMS profilul de narcologie
TOTAL
8. Asistența medicală pe profilul de psihiatrie și narcologie
AMS profilul de psihiatrie și narcologie
TOTAL
9. Tratamenttul prin constrângere (după precizarea diagnosticului)
AMS tratamentul prin constrângere
TOTAL
10. Tratamentul prin constrângere (după precizarea diagnosticului), narcologie și psihiatrie concomitent cu ftiziatrie
AMS narcologie și psihiatrie concomitent cu ftiziatrie
TOTAL
11. Serviciul ”Aviasan”
AMS serviciul ”Aviasan”
TOTAL
12. Medicamente achitate suplimentar cazului tratat
AMS medicamente suplimentar cazului tratat
TOTAL
13. Alte
AMS alte
TOTAL
Finanțare retrospectivă per serviciu în limitele bugetului contractat
1. Cheltuielile pentru transport public de la/la domiciliu în vederea efectuării dializei
AMS cheltuielile de transport public efectuarea dializei
TOTAL
2. Consumabile costisitoare în cadrul programelor speciale stabilite prin ordinului comun al MSMPS și CNAM
AMS consumabile speciale
TOTAL
3. Alte
AMS alte
TOTAL
Finanțare per ședință
1. Radioterapie
AMS radioterapie
TOTAL
2. Alte
AMS alte
TOTAL
Acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
1. Suma destinată pentru acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți
AMS acoperirea cheltuielilor legate de încadrarea medicilor rezidenți 769750,00
TOTAL

2022 Center Pas